• Phối cảnh căn hộ mẫu 4
Liên hệ: 0243.5544729
Phối cảnh phòng khách Phối cảnh phòng bếp và bàn ăn Phối cảnh phòng ngủ bố mẹ Phối cảnh phòng ngủ của con Phối cảnh phòng vệ sinh
nội thất long phát
Mô tả

Phối cảnh phòng khách

1 2 4 5 6 10 12

Phối cảnh phòng bếp và bàn ăn

7 8 39

Phối cảnh phòng ngủ bố mẹ

14 15 1622 (2) 23 25 (2)

Phối cảnh phòng ngủ của con

28 29 30 31

Phối cảnh phòng vệ sinh

17 18 19 20 21